LICITAȚIE PUBLICĂ – Consiliul Județean Maramureș vinde la licitație cabinetele medicale de pe strada Hortensiei din Baia Mare

0
248

VÂNZARE SPAȚII. Consiliul Județean Maramureș, cu sediul în Baia Mare, str. Gh. Șincai, nr. 46, prin Comisia de vânzare a spațiilor medicale, organizează în data de 16.02.2022, ora 14, la sediul Consiliului Județean Maramureș, licitație publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor spații proprietate privată a județului Maramureș, cu destinația de cabinete medicale sau activități conexe actului medical, situate în imobilul din Baia Mare, str. Hortensiei nr. 5A

 

 

Nr.crt. Spațiu medical Elemente de identificare Destinația Prețul de pornire al licitației

– lei –

1. Apartament nr. 3 și nr. 8 Supraf. totală (cab. + părți comune) = 57,59 mp

Etaj – parter

Cabinete medicale sau activități conexe actului medical 93.327,35
2. Apartament nr. 34 și nr. 35 Supraf. totală (cab. + părți comune) = 59,29 mp

Etaj 2

99.732,71
3. Apartament nr. 38 Supraf. totală = 316,73 mp

Etaj 3 integral

513.679,19
4. Apartament nr. 39 Supraf. totală = 316,73 mp

Etaj 4 integral

513.679,19
5. Apartament nr. 14 Supraf. totală (cab. + părți comune) = 39,11 mp

Etaj 1

Laborator tehnică dentară 65.612,65
6. Apartament nr. 16 Supraf. totală (cab. + părți comune) = 39,09 mp

Etaj 1

65.612,55
7. Apartament nr. 20 Supraf. totală (cab. + părți comune) = 39,90 mp

Etaj 1

66.928,67

 

 

Documentele necesare pentru participarea la licitație

A.Pentru persoane juridice: copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante și de pe certificatul de înregistrare fiscală din care să rezulte că este furnizor de servicii medicale; scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română; dovada achitării tuturor obligațiilor fiscale către bugetul local și cel general consolidat; declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice din care să rezulte că aceasta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment; declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare în condițiile O.U.G. nr. 68/2008; împuternicire de la asociați pentru reprezentantul legal al persoanei juridice.

 

B.Pentru persoane fizice: copie de pe actul de identitate; copie de pe autorizația de funcționare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire din care să rezulte că are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora; dovada achitării tuturor obligațiilor fiscale către bugetul local și cel general consolidat; declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare în condițiile O.U.G. nr. 68/2008.

 

Garanția de participare la licitație este de 500 lei/cabinet și se poate depune în contul RO41TREZ4365006XXX000127 deschis la Trezoreria Municipiului Baia Mare.

 

Taxa de participare este de 100 lei/cabinet și se poate depune în contul RO10TREZ43621330250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Baia Mare.

 

Documentele și dovada achitării garanției și taxei de participare vor fi depuse la Registratura Consiliului Județean Maramureș, până la data de 15.02.2022, ora 14.

 

Spațiile medicale pot fi vizitate în data de 10.02.2022 în intervalul orar 10-12.

Relații suplimentare se pot obține de la dl. Buda Ioan, tel. 0262-214659, int. 122.

 

 

Președinte comisie, Simona CremeneATENȚIONARE! * Articolele de pe acest site sunt proprietatea autorului 2mnews.ro și sunt protejate de Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Conținutul fiecărui articol poate fi preluat în limita a 500 de caractere, cu citarea sursei și inserarea vizibilă a link-ului către articolul respectiv. În caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. Vă mulțumim pentru înțelegere.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here